Privacy en disclaimerPrivacy
Bij Studio Richard Hulshof hebben privacy en veiligheid op internet topprioriteit. Schoolfoto's worden standaard door een wachtwoord beschermd geplaatst. In elke persoonlijke map zit meestal ook een groepsfoto.. Hiervoor vragen we vooraf altijd aan de school een toestemmingsverklaring van de ouders plus eventueel het kind zelf.

Uw gegevens
De meeste bestellingen worden afgehandeld door OYPO die in zijn
privacy statement aangeeft dat de gekregen persoonsgegevens alleen gebruikt zullen worden om een bestelling af te handelen.

Persoonsgevens kunnen in handen van derden komen als we een opdracht via een partij afhandelen die de opdracht DIRECT naar u als klant verstuurt. Indien dit andere dan de reguliere kanalen zijn, dan kunnen we u dat op verzoek aangeven en de betrokken leverancier hun privacystatement vragen. Andere partijen dan OYPO/Profotonet die rechtstreeks naar onze klanten leveren worden bij ons weinig gebruikt.

Adressen die wij krijgen van klanten zullen op geen enkele wijze aan derden verstrekt worden, tenzij ze nodig zijn om de bestelling af te kunnen handelen (meestal gaat het dan om het verzenden van de opdracht). Wel kunnen we de adressen gebruiken om u te informeren over Studio Richard Hulshof.

Indien het geen persoonlijke mailing betreft vind u altijd onderaan de mail een afmeldoptie zodat u geen mail meer van ons ontvangt.


Uw foto's offline
Wij zullen foto’s die wij redelijkerwijze van ons zelf niet online zouden plaatsen, ook niet van onze klanten plaatsen. Wilt u een foto die wij als voorbeeld op onze website gebruiken verwijderd hebben, dan zullen we dit altijd zo snel mogelijk realiseren. Noteer het nummer van de foto en geef het aan ons door. Desgewenst kunnen we foto’s afgeschermd plaatsen.

Schoolfoto's zijn afgeschermd door een wachtwoord. Dit kan een persoonlijk wachtwoord zijn maar ook een groepswachtwoord.

Vooral een groepswachtwoord is natuurlijk slechts een “beperkte” afscherming van de foto’s, voor het doel vaak voldoende. Binnen de groep die het wachtwoord heeft, wordt het vaak doorgegeven (aan ouders, vrienden e.d.). Wij hebben daar geen grip op.

Veiligheid van de website
Op deze nieuwe site is zorgvuldig aandacht besteed aan de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De gegevens voor bestellingen komen bij Oypo binnen.

We hebben bewust gekozen voor een betrouwbare HTML5 website. Onze website www.schoolfotorh.nl heeft geen tracking of functionele cookies.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, horen wij dit graag van u.


Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Studio Richard Hulshof besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Studio Richard Hulshof verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
Studio Richard Hulshof is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Studio Richard Hulshof mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Studio Richard Hulshof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Studio Richard Hulshof is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze website gekoppelde websites en/of bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die websites en/of bestanden in.
Al het werk op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Derhalve mag niets uit de tekst of grafische (foto's en/of
multimediapresentaties) voorstellingen van deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op welke manier dan ook hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van (Studio) Richard Hulshof.

.


Hoe u ons kunt bereiken

Tel: 06 - 2222 4550
Mail:
info@schoolfotorh.nl
Post adres

Studio Richard Hulshof
Vlagzalm 16
4007 NM Tiel
Vragen over (na)bestellen school foto's

OYPO
Tel.: 0167 - 56 93 12 (op werkdagen 10 - 15uur)
Mail algemeen:
info@oypo.nl
Mail support:
support@oypo.nl